20:  Familiehistorie van ADHD, manisch-depressiviteit, depressies, drugs- en/of alcoholverslaving, dwanghandelingen of stemmingswisselingen.

Sinds bekend is dat ADHD vaak genetisch wordt overgedragen en samenhangt met de andere bovengenoemde stoornissen, is het niet ongewoon maar ook niet noodzakelijk dat deze problemen in de familie zijn terug te vinden.

Mijn antwoord voor de diagnose:

Ja, lijkt mij niet onwaarschijnlijk.  Ik kan dit niet meer nagaan, omdat degenen, die dit zouden kunnen bevestigen (of ontkennen) niet meer in leven zijn.  Wel vernam ik kort voor het overlijden van mijn moeder, dat zij nagenoeg haar hele huwelijk als een soort bewaker voor mijn vader is geweest, die neigde naar alcoholverslaving en die concreet verslaafd was aan sigaretten.  Zij heeft dit mij via mijn zuster laten weten;  mij zus, die zelf graag een slokje neemt, werd door mijn moeder op haar sterfbed gevraagd het niet op een drinken te zetten.  Toen eerst vernam ik van de verslavingsneiging van mijn vader.

Toelichting voor jou Lezer:

Het is in mijn situatie dus goed afgelopen.  Met alle leden uit het gezin.  Daarvoor ben ik mijn moeder nog steeds uitermate dankbaar.  Helaas gaat dat niet voor iedereen op.  Zeker als er nu of bij eerdere generaties bepaalde psychische aandoeningen in een familie aanwezig zijn is er kennelijk een verhoogd risico.  Naarmate de wetenschappelijke kennis over de aandoeningen uit het autistische vlak - waar AD(H)D toe behoort - toeneemt, wordt duidelijk dat het ontstaan van AD(H)D in hoge mate erfelijk/genetisch is bepaald.  De ook wel genoemde oorzaak van problemen bij de geboorte acht ik minder waarschijnlijk.  Wel zou het kunnen dat een moeilijke geboorte de verschijnselen versterkt b.v. door tijdelijk gebrek aan zuurstoftoevoer aan de hersenen.

Nog niet behandeld is maar past heel goed op deze pagina, dat AD(H)D zelden als alleenstaande aandoening optreedt.  Om het zo maar te noemen “bijaandoeningen” zijn er legio.  Zo’n bijaandoening duidt men aan met comorbiditeit.

De bekendste zijn:

PDDnos is een afkorting van "Pervasive Developmental Disorder - Not Otherwise Specified".
In het Nederlands wordt soms de term POS-NAO gebruikt, dit betekent "Pervasive Ontwikkelingsstoornis - Niet Anders Omschreven". PDDnos is een vorm van autisme.   Bij deze groep kinderen en volwassenen is het contact met anderen een probleem, maar niet het probleem dat het meest op de voorgrond staat.  Het kind is wel tot contact in staat, er is wel een band tussen ouder en kind, maar met andere mensen gaat het al moeilijker. Wat kinderen betreft lukt het contact met leeftijdsgenoten vaak niet goed.
Het
Syndroom van Asperger lijkt erg veel op PDDnos en hoort ook tot deze groep autistische aandoeningen.
De diagnosebenoeming gebeurt in Nederland in het algemeen wat slordig.  Er is sprake van PDDnos als betrokkene een lage IQ scoort en van Asperger als betrokkenen een hoge IQ scoort;  de Nederlandse psychiaters gebruiken bij voorkeur alleen PDDnos.

Borderline syndroom of borderline persoonlijkheidsstoornis is een verzamelnaam voor verschillende psychiatrische ziektebeelden. 'Borderline' betekent 'grens'. Vroeger zag men de borderline persoonlijkheidsstoornis namelijk als een ziektebeeld op de grens van een neurose en een psychose. Bij een neurose staan onder meer dwanghandelingen en angsten op de voorgrond; een psychose gaat samen met wanen en hallucinaties. Deze symptomen komen ook voor bij de borderline stoornis, maar deze wordt tegenwoordig als een aparte aandoening beschouwd. De typering als ‘grensgeval’ doet geen recht aan de complexiteit en eigenschappen van deze stoornis.

Einde  20, door naar 21

Naar inleiding of  naar onderwerp   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  21

Naar mijn algemene AD(H)D-website:  AD(H)D blijft het hele leven

Laatste aanpassing 30-03-2015