19:  Onnauwkeurige zelfwaarneming.

ADHD'ers hebben vaak een beperkte kijk op zichzelf. Zij hebben nauwelijks een idee van de invloed en uitwerking die zij hebben op andere mensen. Dit leidt vaak tot grote misverstanden en diep gekwetste gevoelens.

Mijn antwoord voor de diagnose:

Ja, dat gaat van overschatting tot onderschatting en beiden soms in irreële proporties.  Mijn "mensenkennis" kun je rustig als nul beschouwen.  Als ik iemand wel mag interesseert de rest mij niet meer.  Dat kan zo ver gaan, dat je - zonder je dat zelf bewust te zijn - in de criminaliteit wordt getrokken, wat mij bijna overkwam.

Ook ontvang ik bijvoorbeeld zelden of beter geen prikkels van vrouwen, die verliefd op mij worden.  Anderen zeggen mij, dan dat "zij" verliefd op mij is en mij reactie is dan "kom nou, daar merk ik niets van, dus hou mij niet voor de gek".  Later blijkt dan nogal eens, dat ik inderdaad een hartje heb gebroken.  Wat ik dan afdoe met jammer dan en enig gevoel van medelijden met de betrokken dame.

Ik ben, volgens mijzelf gevoelsarm.  Een haptonoom was het daar in eerste aanleg niet mee eens, maar moest later toegeven, dat ik op hoofdlijnen toch wel gelijk heb.  Voor mijn omgeving is dat niet altijd makkelijk.  Na het overlijden van mijn beide ouders treurde ik een dag of vier, vijf en toen was het wat mij betreft over.  Nagenoeg niemand kan daar begrip voor opbrengen.  Maar ik vond, dat zij beiden een lang en goed leven hadden gehad en daar had ik vrede mee.  Steeds in tranen uitbarsten kan ik nu eenmaal niet, ik heb overigens na het overlijden van mijn beide ouders helemaal niet gehuild, dat zit er niet in.  Bij de crematieplechtigheid was ik onder de indruk en verwerkte op mijn eigen wijze, dat dit het onherroepelijke afscheid was.  De volgende dag ging ik, zoals dat heet, over tot de orde van de dag.

 Extra toelichting:  Ik vermoed, dat dit gegeven antwoord meer met de PDDnos samenhangt dan met de AD(H)D.  Alleen toen ik dit schreef wist ik weinig van AD(H)D en van had ik PDDnos zelfs nog nooit vernemen.  Dat kwam pas na de bezoeken aan de GGZ.

Toelichting voor jou Lezer:

Al vaker in deze bladzijden heb ik tussen de regels al iets van dit AD(H)D-fenomeen geschreven.  Ja de gemiddelde AD(H)D-er/ster heeft een beperkte kijk op zichzelf.  Ik zou er zelfs toe neigen geen enkele kijk op zichzelf en zijn/haar plaats in de maatschappij en omgeving.  Nu moet ik oppassen want de PDDnos bij mij versterkt deze hebbelijkheid en ik kan dus niet echt in zijn algemeenheid schrijven.

Veel AD(H)D-ers/sters lijken constant misverstanden en dergelijke ellende over zichzelf af te roepen.  Niet met opzet veroorzaakt maar door een volstrekt verkeerd inschatten van situaties.  Bovendien haat de echte AD(H)D-er/ster conventies en doet dingen liever op zijn/haar eigen manier.  Die combinatie van verkeerd inschatten en eigenwijs je gang gaan levert vaak moeilijkheden en conflicten op.  Niet omdat je dat wilt, het overkomt je gewoon.  Dat Lezer maakt het voor jou zo moeilijk met AD(H)D-leerlingen om te gaan.  Jij snapt hun niet en zij snappen jou niet.  Daar is wel iets aan te doen, maar het vergt veel van je Lezer.  Als je de AD(H)D-leerling iets wilt laten doen zul je in voor hem/haar duidelijke termen moeten uitleggen wat je wenst.  En controleer of ze het begrepen hebben aan de hand van controle vragen.  Een bevestigend gemompeld “ja” wil niet zeggen dat je boodschap is overgekomen.  Integendeel, een al te vlot ja kan wel eens betekenen dat de AD(H)D-er/ster je niet eens heeft “gehoord”.

Einde 19, door naar 20

Naar inleiding of  naar onderwerp   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  20  21

Naar mijn algemene AD(H)D-website:  AD(H)D blijft het hele leven

Laatste aanpassing 30-03-2015