15:  Stemmingswisselingen, depressie in het bijzonder wanneer een relatie wordt verbroken of project wordt beŽindigd.

Volwassenen meer dan kinderen met ADHD voelen zich overgeleverd aan een onstabiel humeur. Dit wordt zowel veroorzaakt door hun ervaringen met frustratie en/of falen als met de neurobiologische invloeden van het syndroom.

Mijn antwoord voor de diagnose:

 Ja, acht jaar anti-depressiva zegt mijns inziens genoeg. 

Toelichting voor jou Lezer:

In de toelichting wordt het al opgemerkt.  Dit is meer een zaak van volwassenen dan van kinderen.

Wat ik niet echt eens ben met de toelichting is dat je jezelf als AD(H)D-er/ster voelt overgeleverd aan een onstabiel humeur.  Je voelt dat niet zoals hier is beschreven.  Wel voel je je vaak onbegrepen.  Wel veroorzaakt dat zulke merkwaardige stemmingswisselingen voor de buitenstaande waarnemer.  Het kan zelfs zijn dat als er een andere AD(H)D-er/ster in de buurt is deze gewoon blijft door gaan in zijn/haar contact met de AD(H)D-er/ster van wie de stemming zojuist is omgeslagen  terwijl jij Lezer liefst een straatje omgaat om uit de heftige situatie die kan optreden te vluchten.  Een situatie waaraan je zelden iets kunt veranderen en waarbij elke poging iets te beÔnvloeden bij voorbaat kansloos is.  Dat heeft denk ik ook te maken met de denkwijze van de AD(H)D-er/ster.  Die is relatief snel en schijnbaar geheel ongestructureerd.  Net als bij praten zul jij lezer als volgt te werk gaan :1,2,3,4,5,6,7,8,9.  En zal ik als AD(H)D-er veeleer zo reageren:  2,1,3,6,5,8,2,9,8 (als ik al zoveel stappen doorloop).

Dat onstabiele humeur treedt, als wij de vraagstelling nog eens tot ons daar laten dringen Lezer, bij veranderingen.  Veranderingen van de structuur dus.

Ik denk hier dan toch maar eens een ander item aan te snijden.  De structuur die jij op school biedt zal wel in orden zijn.  Maar hoe is dat thuis.  Bieden de ouders ook structuur of zijn het moderne ouders, die alle twee een (goede) baan hebben en zich dus materieel erg veel kunnen veroorloven of zijn het ouderwetse ouders, die er voor hun kind zijn als het uit school komt.  Je zou er eens op kunnen letten Lezer.  Als leerlingen vaak aan stemmingswisselingen onderhevig zijn is er dan wellicht thuis iets aan de hand.

Hoewel depressiviteit vooral bij volwassenen voorkomt schijnt het steeds lagere leeftijden te kiezen om toe te slaan.  Natuurlijk wordt dit ook voor een groot deel door de dolgedraaide maatschappij veroorzaakt.  Maar stel nu dat ťťn van de ouders in staat is de structuur die het AD(H)D-kind nodig heeft op te bouwen en het huwelijk/gezinsverband valt uiteen.  Tegenwoordig tenslotte een stuk makkelijker dan een jaar of 30 - 50 geleden.  Dat gaat het AD(H)D-kind niet in de koude kleren zitten en het wordt onhandelbaar.  Van absoluut oprecht en echt woedend tot vrolijk lachend in een paar minuten.  Dat kan niet zou je zo zeggen, maar het is een typische AD(H)D-eigenschap dit te kunnen.  Daar zit geen gekunsteldheid bij, maar is echt.  Moeilijk te snappen, nog moeilijker voor mij om uit te leggen, maar het is zo.  Als een AD(H)D-er/ster in depressieve toestand geraakt wordt hij/zij bijna normaal.  Denken gaat traag en vanuit een soort mist.  Passiviteit gaat de hoofdrol spelen;  ook bij de AD(H)D-er/ster.  Dat moet door deskundigen goed in de gaten worden gehouden anders zou de AD(H)D-er/ster je rare verrassingen kunnen bezorgen.

Einde 15, door naar 16

Naar inleiding of  naar onderwerp   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  16  17  18  19  20  21

Naar de website van Jan KollŲffel:  "AD(H)D blijft het hele leven".

Geplaatst/aangepast: 25-08-2012