12:  Impulsiviteit, zowel verbaal als in actie, bijvoorbeeld: impulsief geld besteden, plannen wijzigen, nieuwe schema's of carričreplannen maken enz.

Dit is een van de meer gevaarlijke van de symptomen bij ADHD-volwassenen, of, afhankelijk van de impuls, een van de meest avontuurlijke.

Mijn antwoord voor de diagnose:

Ja, en dat heeft al heel wat ellende voor mij (en indertijd mijn gezin) veroorzaakt. 

Toelichting voor jou Lezer:

Toen ik, al weer een flink aantal jaren geleden, werd geattendeerd op de themamaand ADHD op Docentenplein werd mij gevraagd wat te schrijven.  Ik mailde een korte introductie.  De webmaster nam contact met mij op en vroeg of ik een wat uitgebreider introductie over AD(H)D te schrijven.  Die kwam er.  Direct daarna volgde een e-mailverzoek om meer, maar dan echt uitgebreide informatie over AD(H)D.  Dat heeft mij er toe gezet om deze pagina’s te schrijven.  Eerst een proefje, de inleiding, gemaakt en opgestuurd.  Daarbij vermeld dat als ik redelijke voorlichting wilde geven er minstens 20 pagina’s A4 het resultaat zouden zijn.  Daarop ontving ik de reactie dat dit een goed idee is. Alleen is Docentenplein geen commerciële site en kan dus niets voor dit werk kan betalen.   Op mijn reactie dat ik dat ook niet vraag volgde een wat verbaasde stilte.  “Maar je kunt toch niet zo veel werk doen voor niets?” was het antwoord.  “Natuurlijk wel” repliceerde ik, “Als ik hiermee begrip kweek bij leraren.  Misschien worden het komende jaar 100 kinderen beter begrepen. Dan ben ik happy en heb ik beloning genoeg.”   “En hoelang ik daar over zou doen”, was de volgende vraag.  “Nou, een week of drie denk ik wel nodig te hebben.”  “Slechts 3 weken.” “Ja.”  En Lezer langer mag het niet duren want dan is de kick er vanaf voor mij.  Als het dan - of beter eerder - klaar is ligt er een bruikbaar stuk in mijn optiek.  Als het langer duurt wordt het helemaal niks.  Ik bedoel dat je dit nu niet zou zien Lezer omdat het dan nooit af zou zijn gekomen.  Maar als schets voor impulsiviteit vond ik dit toch wel een aardig voorbeeld.  Ik realiseerde mij niet hoeveel werk het is om dit goed te doen.  Ik zei gewoon ja.

Impulsiviteit.  Je kunt het nooit terugdraaien.  Je ziet of denkt iets en springt er in.  Pas later al dan niet geholpen door anderen realiseer je jezelf wat je hebt gedaan.  Later, dat kan seconden zijn maar ook jaren.

Niet met geld om kunnen gaan is een typische AD(H)D-kwaal evenals chaos in huis etc.

Vandaag hier aan beginnen en morgen met wat anders, heel normaal voor ons.  Niet voor de omgeving, die je meer en meer irriteert.  Alleen je kunt niet anders.  Even over mijn carričre:  Opgeleid tot middelbaar elektrotechnicus maar er nooit beroepshalve echt iets mee gedaan.  Bij een wasmachine importeur gewerkt in diverse functies op de verkoopafdeling, nog enige affiniteit met elektrotechniek.  Al snel over naar een chemiebedrijf als marktonderzoeker.  Daarna een korte tijd in de bouw werkzaam met het doel van een aannemingsgerichte organisatie naar een relatiegerichte organisatie te gaan.  Vervolgens bij een onderzoeksorganisatie in dienst getreden om de wetenschappers te leren met klanten om te gaan.  Nu van alles, veelal gericht op PC-gebruik.  Bepaald geen voorbeeld van doordachte carričreplanning.  En nagenoeg elke AD(H)D-er/ster die ik ken kan zal zo’n verhaal kunnen vertellen.  Twaalf ambachten en dertien ongelukken, het lijkt wel bij ons te horen.

Einde 12, door naar 13

Naar inleiding of  naar onderwerp   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  13  14  15  16  17  18  19  20  21

Naar mijn algemene AD(H)D-website:  AD(H)D blijft het hele leven

Laatste aanpassing 30-03-2015