9:  Vaak creatief, intutief en hoogbegaafd.

Dit is geen symptoom, maar wel een belangrijk aandachtspunt. Volwassenen met ADHD hebben, doordat zij zoveel prikkels opvangen, meestal een creatieve, associatieve geest. Te midden van hun chaos en afleidbaarheid laten zij flitsen zien van briljante ideen. Het veroveren van deze bijzondere gave is een belangrijk doel in de therapeutische behandeling van ADHD'ers.

Mijn antwoord voor de diagnose:

Ja, en meestal worden die ideen van tafel geveegd om veel later soms jaren op n of andere manier terug te komen en dan heb je zwaar de pest in!  Vooral als een ander, die jou idee concreet gapte maar beter kon timen met de uitwerking en introductie, met de eer gaat strijken.

Wat mij op dit gebied opvalt, is dat politici en ambtenaren kennelijk weinig last van ADHD hebben:  hun zogenaamde creativiteit is allerbelabberdst en als je zo iemand dan met een echt creatieve oplossing tegemoet treedt krijg je als reactie dat het politiek niet haalbaar is of te veel kost (hoewel jou idee aantoonbaar goedkoper uitvalt) of zonder dat dat zo wordt gezegd helaas niet door de betrokken politicus en ambtenaar zelf is uitgevonden.

Toelichting voor jou Lezer:

Natuurlijk is niet elke AD(H)D-er/ster hoogbegaafd.  Maar, hier wordt wel zichtbaar dat AD(H)D een aandoening uit het autistische vlak is.  Veel autisten zijn op een beperkt aantal, meestal slecht n, gebied(en) vaak superieur wat betreft kennis van het onderwerp (dat hun interesseert).  Het schijnt dat veel geleerden aan AD(H)D of in elk geval iets in het autistische vlak leden.  Hier kun je daar iet over nalezen.  Ook wordt hier zichtbaar dat AD(H)D niets met ras etc. te maken heeft.  Kijk b.v. in die lijst naar Rachid Ben Ali, een Nederlandse kunstenaar van Marokkaanse komaf.

Creativiteit is wel een veel voorkomende eigenschap die zichtbaar wordt.  En dan creativiteit in de ruimste zin van het woord.  Natuurlijk denk je bij creatief vaak aan kunstenaars.  Maar ook in het zoeken naar oplossingen voor problemen of zelfs het bedenken van iets helemaal nieuws is een eigenschap waar veel AD(H)D-ers/sters last van hebben.  Last zul je zeggen Lezer?  Ja last, want je bent je omgeving vaak zo ver voor in je denken, dat men je voor idioot verslijt.  En dat is dom en bekrompen geredeneerd.  Alleen is de AD(H)D-er/ster meestal niet bij machte zijn ideen goed te communiceren. En daar kom ik op n van de grootste problemen van de AD(H)D-er/ster.

De wijze waarop ik communiceer is voor jou Lezer onvolledig en van de hak op de tak.  Als ik probeer een stap voor stap gesprek, dus 1,2,3,4,5,6,7,8,9 te voeren raak ik de draad kwijt en gaat het nog veel erger mis.  Ik communiceer als volgt: 1,3,5,2,6,7,9 (4 en 8 laat ik weg). Alles door elkaar en onvolledig.  Ook weet ik vaak wat er gezegd gaat worden en vul dit vast aan om mijn gedachtelijn vast te houden;  dat neem jij me niet in dank af.  Alleen kan ik moeilijk anders, tenzij iets mij interesseert.  Dan kan ik de lijn vasthouden en een uitermate helder zeer lang betoog houden wat iedereen kan volgen.

Het veroveren van deze bijzondere gave is een belangrijk doel in de therapeutische behandeling van ADHD'ers staat hierboven.  Als jij Lezer die bijzondere gaves bij je AD(H)D-leerlingen kunt ontdekken en wakker kunt maken zul je een gelukkig mens kunnen creren.  Helaas is dat erg moeilijk om te herkennen laat staan te onderkennen.  Over de extra tijd die je dan zou moeten kunnen besteden aan die leerlingen zullen wij het in het huidige Nederland maar helemaal niet hebben.

Einde 9, door naar 10

Naar inleiding of  naar onderwerp   1  2  3  4  5  6  7  8  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21

Naar mijn algemene AD(H)D-website:  AD(H)D blijft het hele leven

Laatste aanpassing 30-03-2015