8:  Snel afgeleid, concentratieproblemen, neiging af te haken of weg te dromen tijdens een conversatie, vaak gekoppeld aan een vermogen zich van tijd tot tijd te hyperfocussen.

Dit zijn de voornaamste kenmerken van ADHD. Het moment van 'uitgeschakeld worden' is vrij willekeurig en onvrijwillig. Het gebeurt bij wijze van spreken wanneer de ADHD'er even niet kijkt. Het volgende wat je bemerkt, is dat hij/zij er niet meer is. De ongelofelijke gave tot hyperfocussen komt ook veelvuldig voor. De ADHD'er gaat dan zo op in een activiteit dat hij/zij voor niets en niemand anders bereikbaar is. Hallowell en Ratey de samenstellers van deze lijst pleiten dan ook voor een andere benaming van het syndroom: AIHD, Attention Inconsistency Hyperactivity Disorder. Er is namelijk geen sprake van een tekort aan aandacht, maar van een inconsequent richten van de aandacht.

Mijn antwoord voor de diagnose:

Ja, toelichting overbodig…  Vooral het hyperfocussen is een toestand, die mij op veel onbegrip is komen te staan.  Let wel:  ik kon bijvoorbeeld in die toestand raken tijdens vergaderingen en miste dan zo een minuut of 10 – 20.  Dat werd mij dan ernstig kwalijk genomen, maar het gezeur, dat meestal als vergadering werd benoemd, kon mij zelden boeien.

Daar staat tegenover, dat als ik bijvoorbeeld een boek lees, dat mij boeit:  zeg niets tegen mij:  ik hoor dat absoluut niet.  Men heeft dit wel uitgeprobeerd door mij iets toe te zeggen, wat ik erg graag wilde hebben als ik in hyperconcentratie toestand was.  Als mij dan later werd gezegd, dat ik die belofte kreeg maar geen "ja" zei en het dus niet gold was ik hoogst verbaasd, want ik had het niet gehoord. 

Toelichting voor jou Lezer:

De AD(H)D-er/ster met hyperactiviteit zul je er zo uitpikken.  Kun jij Lezer dat ook met de leerlingen zonder hyperactiviteit?   Waarschijnlijk niet echt.  Toch zijn ook die herkenbaar.  Zitten keurig stilletjes voor zich uit te staren.  Dromertjes worden ze wel genoemd.  Maar als je ze aanspreekt om een vraag te beantwoorden kunnen er drie dingen gebeuren.

Je krijgt helemaal geen reactie, dan is de AD(H)D-er/ster in de hyperfocus toestand (geweest).  De betreffende leerling is helemaal teruggetrokken in zijn/haar eigen wereldje.  Hem/haar daaruit halen zal in de meeste gevallen een heftige (schrik) reactie oproepen.  De leerling weet vanaf het moment dat hij/zij in hyperfocus ging niets meer te melden van wat er om hem/haar heen gebeurde.

Je betoog Lezer wordt weliswaar aangehoord maar meldt of niets nieuws of interesseert de AD(H)D-er/ster niet.  Hij/zij staart wat in het rond of beoefent een nevenactiviteit.  Dat hoeft niet erg te zijn.  Ik heb op diverse AD(H)D-meetings meegemaakt dat er aan 3 gesprekken door elkaar werden gevoerd en toch wist iedereen (met uiteraard) waar alles over ging.  De gewone mensen, zoals jij, snappen daar niets van.  Als je het test zul je tot je verbazing ervaren dat de AD(H)D-er/ster inderdaad alle 3 gesprekken in zich heeft opgenomen.

Je krijgt een correct antwoord.  De leerling was weliswaar met zijn/haar gedachten mijlen ver weg maar heeft ondertussen wel opgepikt waar het over ging.  Dat dit zelden beklijft moge duidelijk zijn.  Echt interesseerde het hem/haar niet.

Het snel afgeleid zijn etc. laat ik maar onbehandeld, dat is te duidelijk waarneembaar.

Einde 8, door naar 9

Naar inleiding of  naar onderwerp   1  2  3  4  5  6  7  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21

Naar mijn algemene AD(H)D-website:  AD(H)D blijft het hele leven

Laatste aanpassing 30-03-2015


>