pagina 12          Terug naar Beginpagina _________________________________________________________________________________________


PDDnos en ja-nee-communicatie.

Omdat ik naast AD(H)D ook onder PDDnos gebukt ga, heb ik het dit keer over communicatie vanuit de PDDnos-component. Gebukt ging, want nu ik weet wat er met mij aan de hand is, heb ik er zelf minder moeite mee en ondervind ik veel minder stress in gezelschap. Voorwaar een groot pluspunt.

Je hebt zowel moeite je innerlijke wereld als je gedrag af te stemmen op - de verwachtingen van - de wereld om je heen. Het lukt je vaak niet vrienden te krijgen omdat jij erg moeilijk kunt inschatten wat een ander wil of verwacht. Dat is geen onwil, maar je kunt niet anders. Veel PDDnos’ers zoeken uit zichzelf weinig of geen contact met anderen. Meestal word je daarom omschreven als ‘eenzelvig'.  Men vindt het moeilijk hoogte te krijgen van wat er in je omgaat en men moet moeite doen om met je in contact te komen. Zelf moedig je dat ook beslist niet aan.

Anderen zoeken juist voortdurend tot in het irritante toe contact met anderen. Ze stappen op iedereen af, kletsen met iedereen en zijn dus te ‘open’ in het contact. (Bron: Rijksuniversiteit Groningen).

Merkwaardig genoeg was dat laatste, tot in het irritante toe contact met anderen leggen, iets wat ik tot voor kort niet had, maar de laatste tijd moet ik oppassen dat ik dat gedrag niet (bijna extreem) ontwikkel. Bovendien is de AD(H)D dan een extra handicap, omdat je zo snel denkt en praat, dat de ander echt het idee krijgt dat je stapelgek bent.
Een jaar of tien geleden was dat nagenoeg volledig omgekeerd. In gezelschap (klein en groot) zei ik niets. Alleen na zeer nadrukkelijk aandringen verwaardigde ik mij wel eens tot een “ja” of “nee”! Althans zo kwam het over en daarover kreeg ik verwijten. Wat niemand, ikzelf incluis, begreep was dat ik het wel wilde maar gewoon niet kon. Hoe vaak heb ik niet in gezelschap, de kroeg of waar dan ook gezeten, mij mijn hersens pijnigende wat ik nu eens kon zeggen. En wat deed ik: niets. Zelfs mijn antwoorden waren zelden langer dan twee woorden: "Ja mijnheer of mevrouw" of "nee mijnheer of mevrouw". Een enkele keer, als het over iets ging wat mij echt boeide, bleek opeens dat ik wel kon communiceren. Dat was niet vaak en het duurde zelden lang, dat kwam door de AD(H)D-component: ik was niet lang te volgen, waardoor het gesprek mij ging vervelen en ik er het zwijgen weer toe deed. Alleen wist ik tot september 2000 niet wat de oorzaak was. Ik was gewoon stil en gesloten dacht ik.

Wat mij wel erg heeft geholpen was een cursus spreken in het openbaar. Voor mijn werk moest ik dat en ik bakte er absoluut niets van. Die cursus heeft mij in elk geval geholpen mijn werk te kunnen doen. Dat wil zeggen, spreken voor kleine en grote gezelschappen, maar directe communicatie bleef het "ja/nee verhaal".
Dit a-communicatieve gedrag kan er mede toe hebben bijgedragen, dat de PDDnos’er als sociaal zwak wordt betiteld. Je maakt weinig vrienden als je zoals ik, nauwelijks verder komt dan "ja" en zo nu en dan "nee". Maar dat wil je eigenlijk ook niet. Dat geeft alleen maar verplichtingen tot communiceren. Iets wat juist vreselijk moeilijk is. Oké, een minuut of tien en dan is het meer dan mooi geweest. En juist dat is moeilijk uit te leggen. De meeste 'normalen' beginnen dan pas een beetje uit de warming-up te raken terwijl jij het al helemaal hebt gehad, om het maar zo te zeggen. Zo modderde ik een dikke 60 jaar wat rond in mijn communicatie met anderen.

Vreemd is, dat zich na 2001 een verandering voordeed. Dat ging langzaam, maar nu moet ik oppassen dat ik mij niet in elk gesprek meng, zelfs met wildvreemden. Het waardoor en waarom weet ikzelf niet, maar het overkomt mij steeds vaker. Ik kan overigens niet zeggen dat ik daar blij van word, in tegendeel, de oude situatie was toch rustiger.


__________________________________________________________________________________________

Einde pagina 12

Terug naar Beginpagina of naar pagina:  1  2  3  4  4a  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15.

Of naar de uitleg over AD(H)D voor Docenten:  Inleiding.

Geplaatst/aangepast:  30-03-2015