Pagina 04 Terug naar beginpagina

Docentenplein.

Het is alweer een
aantal jaren geleden dat ik erg intensief bezig was met voorlichting over AD(H)D en PDDnos op het internet via de lotgenotenwebsite ADHDPlus)*.  Een AD(H)D-er is gewoonlijk erg intensief bezig met wat hem (haar) op enig moment interesseert.  Alleen kan die interesse - al dan niet plotseling - verslappen of zelfs geheel verdwijnen.  Dat was bij mij ook het geval, ik was om het zo maar te zeggen "uitge-AD(H)D-ed".  Met name het forum op internet waar wij mee bezig waren raakte in het slop.  De meeste deelnemers wisten wat ze wilden weten en haakten af.  Nieuwe aanwas bleef mondjes maat dus vonden wij, de bestuursleden van de stichting, die het forum dreef, het tijd om op te houden.  Na enige tijd werd de draad door anderen weer opgepakt)*.  Op het ogenblik ben ik vooral bezig met SeniorWeb als redactie-assistent Veiligheid)**.  SeniorWeb past bij mij en ik pas kennelijk bij SeniorWeb.

Dus om het kort te stellen:  tot ik een e-mail van
docentenplein.nl ontving heb ik al weer jaren niet meer aan AD(H)D-voorlichting gedaan. Maar ja, dit verzoek vond ik zo vererend dat ik mijn best heb gedaan een bruikbaar stuk gereedschap samen te stellen voor docenten, die met AD(H)D-kinderen te maken krijgen; uiteraard zijn ook ouders en anderen die met deze problematiek te maken hebben van harte uitgenodigd mijn konterfeitsels te lezen en vooral wat ik schrijf te gebruiken in de praktijk van alle dag. Ik streef er naar duidelijk te maken hoe een kind met deze aandoening in de wereld staat, hoe het dingen beleeft etc.  Ik durf het aan te beweren dat wat ik schrijf vrij algemeen geldend is voor AD(H)D-ers

Zo na dit inleidinkje naar het echte werk:  
Docentenpleinbijdrage of begin hieronder...... maar nog veel beter, lees allereerst de volgende pagina even:  Microsoft zoekt mensen met autisme

Inhouds/onderwerpenopgave.

Pagina

Omschrijving

Inleiding

Inleiding tot de informatie en enige toelichting over de opzet, de 20 diagnosevragen van Hallowell & Ratey.

1.

Een gevoel van onderprestatie omdat je je doelen niet bereikt(ongeacht hoe veel je al tot stand hebt gebracht).

2.

Problemen met het organiseren van je leven.

3.

Chronisch uitstellen, problemen ergens mee te starten.

4.

Veel projecten lopen gelijktijdig, problemen met voortzetten en afronden.

5.

Geneigd zijn te zeggen wat in het hoofd omgaat, zonder de noodzakelijke timing of gevolgen ervan in acht te nemen.

6.

Een voortdurende hang naar sterke prikkels, kicks.

7.

Een aanleg om snel verveeld te zijn.

8.

Snel afgeleid, concentratieproblemen, neiging af te haken of weg te dromen tijdens een conversatie, vaak gekoppeld aan een vermogen zich van tijd tot tijd te hyperfocussen.

9.

Vaak creatief, intuïtief en hoogbegaafd.

10.

Problemen met geijkte routes en het volgen van vastgestelde procedures

11.

Ongeduldig:  lage frustratiedrempel.

12.

Impulsiviteit, zowel verbaal als in actie, bijvoorbeeld:  impulsief geld besteden, plannen wijzigen, nieuwe schema's of carrièreplannen maken enz.

13.

Neiging zich nodeloos, eindeloos zorgen te maken, neiging de horizon af te zoeken naar iets waarover getobd kan worden afgewisseld met onoplettendheid of geen acht slaan op mogelijke reële gevaren.

14.

Gevoel van dreigend onheil en onveiligheid afgewisseld met het nemen van grote risico's.

15.

Stemmingswisselingen, depressie in het bijzonder wanneer een relatie wordt verbroken of project wordt beëindigd.

16.

Rusteloosheid.

17.

Neiging tot verslaving.

18.

Chronische problemen met gevoel van eigenwaarde.

19.

Onnauwkeurige zelfwaarneming.

20.

Familiehistorie van AD(H)D, manisch-depressiviteit, depressies, drugs- en/of alcoholverslaving, dwanghandelingen of stemmingswisselingen.

21.

Mijn, gepersonifieerde, uitleg over wat AD(H)D inhoudt.  Het is een bewerking van een publicatie van de Rijks Universiteit Groningen


)*  ADHDPlus is “
uit de ether”, maar ik heb recent het voorlichten over AD(H)D weer opgepakt bij ADHD+ Chatten & Forum, de opvolger van ADHDPLus.

)**  Redactieassistent houdt in dat ik periodiek de artikelen die op de SeniorWeb website staan met betrekking tot veilig gebruik van de computer en met name internetveiligheid doorlees en van commentaar voorzie.  Door mijn langjarige computer ervaring (ik begon in 1986 met 'computeren' en in 1997 te 'internetten') heeft men mij hiervoor gevraagd.
Einde pagina 04

Terug naar Beginpagina of naar pagina:  1  2  3  4 
4a  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15.

Of naar de uitleg over AD(H)D voor Docenten:  Inleiding.

Geplaatst/aangepast:  30-03-2015