AD(H)D blijft het hele leven...


Tijdens het afwassen zien dat de keukenkastjes vuil zijn, de afwas laten voor wat die is en de gehele keuken een beurt geven. Als je dan de brievenbus hoort, ren je erheen, zie je ook nog je PC staan en dus ook maar even e-mail bekijken, vervolgens een spelletje spelen om 4 uur later ineens de keuken binnen te lopen en tot de ontdekking komen dat je die toch echt aan het schoonmaken was.

Dit zijn situaties waarmee een ADHD-er dagelijks te maken heeft. Een ADHD-er heeft vrijwel 24 uur per dag, last van concentratieproblemen, hyperactiviteit en impulsiviteit. De ADHD-er kan zijn of haar gedachten niet zodanig organiseren en structureren dat het leven minder chaotisch is. Een ADHD-er lijkt continue overspannen en de hersenen zitten onafgebroken in de hoogste versnelling.

Dit was een tekstfragment uit een ADHD folder.

Je zult op deze pagina's de onderwerpen AD(H)D [Attention Defict (Hyperactivity) Disorder] en PDDnos (Pervasive Developmental Disorder not otherwise specified) behandeld zien vanuit mijn persoonlijke beleving en benadering;  ik onderschrijf uit mijn dagelijks leven en beleven wat hierboven werd geschreven!!
Hyperactivity en H tussen haakjes omdat de aandoening als zodanig zich voor kan doen met of zonder hyperactiviteit, zie ook pagina 2 "Enkele definities van AD(H)D en PDDnos".
Ik pretendeer geen volledigheid noch een wetenschappelijke of pseudo-wetenschappelijke behandeling van deze onderwerpen.

AD(H)D wordt - m.i. zeer fout!!! - in het Nederlands ook wel aangeduid met Alle Dagen Heel Druk;  ludiek maar....  Ook spreekt men van een aandachttekortstoornis;  ook dit is pertinent onjuist en nog verwarrend ook.  De mijns inziens enige correcte aanduiding is
aandachtfixatiestoornis.
Aandachtfixatiestoornis?  Ja, want de AD(H)D-er/ster heeft meestal grote moeite zijn/haar aandacht gedurende langere tijd op een bepaald onderwerp / een bepaalde taak te richten.  Je bent dus kennelijk niet altijd in staat je aandacht langere tijd te fixeren.  AD(H)D-ers/sters zijn er "meester" in hun aandacht te laten afdwalen van het onderwerp waarvan op dat moment wordt geacht dat zij  hun aandacht daar bij te hebben;  vaak tot irritatie van de omgeving.  Vergeef het de AD(H)D-er/ster, hij/zij kan niet anders.  En dat veranderen van aandachtsgebied kan zelfs binnen een paar minuten een aantal keren voorkomen.
Soms lukt die fixatie wel en dan heel goed.  Dat wordt hyperfocus genoemd;  in hyperfocustoestand ben je zo op een bezigheid gefixeerd dat je alleen daar aandacht voor hebt en wel in extreme vorm:  Niets of niemand kan je dan afleiden.


AD(H)D en PDDnos zijn - voor zover op dit moment bekend -  biologisch-genetisch bepaalde kleine, bij de aanmaak van de hersenen ontstane, afwijkingen resulterende in deze aandoeningen, waar ik zelf aan en vooral mijn hele leven onder lijd.  Een moeilijke geboorte c.q. een geboorte met complicaties schijnt de verschijnselen te kunnen versterken (zoals hoogst waarschijnlijk bij mij het geval is).

Op deze website behandel ik die zaken en ervaringen, waarvan ik denk dat zij voor anderen, die ook aan AD(H)D en/of PDDnos lijden of daar op enigerlei wijze mee te maken hebben zinvol kunnen zijn om kennis van te nemen.  Nogmaals, het is mijn benadering, gebaseerd op mijn persoonlijke beleving van en ervaringen met deze aandoeningen.

De eerste kolom in de tabel hieronder bevat de link naar de pagina waar het item staat, dat ik onder de "Toelichting/Beschrijving" heb opgenomen. Klik op het paginanummer en je wordt naar de pagina, die je wilt zien, gestuurd. Die pagina opent zich in een nieuw venster. Dit is gedaan om makkelijk en snel terug te kunnen keren naar de pagina van waaruit je vertrok op je zoektocht naar informatie; sluit de extra pagina's die je bezocht om er niet al te veel open te zetten.

PAG.

TOELICHTING / BESCHRIJVING

A

Mijn persoonlijke visie op het fenomeen AD(H)D;  een nogal afwijkende mening van de gangbare definities etc. maar vanuit mijn persoonlijke beleving van AD(H)D benaderd.

1

Even voorstellen.

2

Enkele definities: AD(H)D en PDDnos.

3

De 20 vragen van Hallowell en Ratey met mijn antwoorden, gegeven voordat de diagnose werd gesteld.

4

Speciaal geschreven voor Docentenplein.nl  over AD(H)D vanuit mijn ruim70 jaren ervaring met deze aandoening.  Desgewenst, direct naar de pagina's voor Docenten (niet verstandig denk ik).

4a

Eerst even lezen voor ouders en docenten: "Microsoft zoekt mensen met autisme"

5

Hoe AD(H)D en PDDnos in 1949 werden omschreven.....

6

En hoe dat er bij de diagnose in 2004 uit zag.

7

Toelichting:  Communiceren op stormsnelheid.

8

Toelichting:  Vergeetachtigheid.

9

Toelichting:  Wel of geen diagnose en wat daarna.

10

Toelichting:  AD(H)D, vertel ik het, of vertel ik het niet....

11

Toelichting:  Star, vormelijk, gereserveerd.... PDDnos.

12

Toelichting:  PDDnos en ja-nee-communicatie.

13

Hulpverleners en andere behandelaars.

14

Lotgenoten contact via internet

15

Structuur in het leven, een noodzaak


Als je op deze site een onjuiste bewering, een taalfout of wat dan ook ziet, waarvan je vindt, dat dit beter kan of zelfs moet worden aangepast of gecorrigeerd laat mij dat dan weten.
Als ik de redelijkheid of juistheid van uw verzoek/opmerking inzie of kan volgen zal ik een correctie aanbrengen;  als ik vind dat ik gelijk heb doe ik dat uiteraard niet tenzij ik op juridische gronden genoodzaakt word aan te passen.  In zo'n geval kan ik ook besluiten het onderwerp te verwijderen of zodanig te herschrijven, dat publicatie wel mogelijk is of blijft.

Na vooraf per e-mail aangevraagde en per e-mail verkregen toestemming van mij, mag (mogen gedeelten van) de inhoud van mijn site worden gebruikt door derden mits dienende voor en beperkt tot het doel meer bekendheid te geven aan AD(H)D en/of PDDnos of om mensen met deze aandoeningen verder te helpen.


Geplaatst/aangepast:  20-07-2018.